ელ.ფოსტა
info@inex.ge
დაგვირეკეთ
(+995 32) 249 26 26

ფასები  თბილისში:

▶ ამანათის მიტანის საფასური (გარდა ისრაელისა): 1 ამანათი - 7 ლარი, ყოველი მომდევნო ამანათი - დამატებით 3 ლარი

ისრაელიდან გამოგზავილი ამანათი: 1 ამანათი - 10 ლარი

როგორ   მოვითხოვოთ   საკურიერო   მომსახურება?

იმისთვის, რომ კურიერმა მოგიტანოთ ამანათი, მოთხოვნა უნდა დააფიქსიროთ ქოლ-ცენტრის მეშვეობით და საკურიერო სერვისის ღირებულება გადაუხადოთ კურიერს ხელზე.

* დიდი ბრიტანეთის შემთხვევაში საკურიერო მომსახურების მოთხოვნა ხდება ბრიტანეთში, ამათის ჩაბარებისას.

დაზიანებული შეფუთვა:

მომხმარებელმა კურიერის თანდასწრებით უნდა შეამოწმოს ამანათის შეფუთვა. რაიმე სახის გარეგანი დაზიანების შემთხვევაში კი მასთან დააფიქსიროს პრეტენზია.

ფასები  ქუთაისში:

ამანათის მიტანის საფასური (გარდა ისრაელისა): 1 ამანათი - 5 ლარი, ყოველი მომდევნო ამანათი - დამატებით 2 ლარი

ისრაელიდან გამოგზავილი ამანათი: 1 ამანათი - 8 ლარი, ყოველი მომდევნო ამანათი - დამატებით 5 ლარი

დამატებითი   ინფორმაცია:  

ჩამოსული ამანათების მიტანა მოხდება საკურიერო სერვისის არჩევიდან მომდევნო ორი სამუშაო დღის განმავლობაში.

* საკურიერო მომსახურებით სარგებლობისას კურიერს ამანათი მიაქვს შენობასთან და არ არის ვალდებული აიტანოს სართულზე.