ელ.ფოსტა
info@inex.ge
დაგვირეკეთ
(+995 32) 249 26 26

ინექს გრუპი საშუალებას გაძლევთ წინასწარ, თქვენი პროფილიდან, დაამატოთ მინდობილი პირი, რომელიც შეძლებს თქვენი ამანათების გატანას.

როგორ დავამატოთ მინდობილი პირი?

მინდობილი პირის დამატება ხდება საიტზე ავტორიზაციის გავლის შემდეგ თქვენი პირადი გვერდიდან. აუცილებელია მიუთითოთ მინდობილი პირის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და საკონტაქტო დეტალები.

რა არის საჭირო, რომ ამანათი მინდობილმა პირმა გაიტანოს?

ამანათი, რომ მინდობილმა პირმა გაიტანოს აუცილებელია:

1) კონკრეტული ამანათის დეკლარაციაში აუცილებელია მითითებული იყოს, რომ ამანათს გაიტანს მინდობილი პირი.

2) მინდობილმა პირმა თან უნდა იქონიოს საკუთარი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

შეიძლება თუ არა მინდობილმა პირმა გაიტანოს განსაბაჟებელი ამანათი?

არა. მინდობილი პირის ფუნქციით ვერ ისარგებლებთ განსაბაჟებელი ამანათის შემთხევაში. განსაბაჟებელი ამანათის სხვა პიროვნების მიერ გატანა ხდება მხოლოდ ნოტარიალურად დამოწმებული მინდობილობის საფუძველზე.