რეისების განრიგი

ყველა რეისი ერთ სივრცეში

ტიპი რეისის ნომერი ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი განახლებადი ინფორმაცია სტატუსი
CN-GE-13012023 13.01.2023
24.01.2023 22.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-13012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  13.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  22.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  23.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  23.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  24.01.2023

ჩამოსული
HK-GE-13012023 13.01.2023
24.01.2023 22.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-13012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  13.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  22.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  23.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  23.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  24.01.2023

ჩამოსული
HK-GE-10012023 10.01.2023
21.01.2023 16.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-10012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  10.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  16.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  17.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  17.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  18.01.2023

ჩამოსული
CN-GE-10012023 10.01.2023
21.01.2023 16.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-10012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  10.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  16.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  17.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  17.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  18.01.2023

ჩამოსული
HK-GE-06012023 06.01.2023
17.01.2023 16.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-06012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  06.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  16.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  16.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  16.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  17.01.2023

ჩამოსული
CN-GE-06012023 06.01.2023
17.01.2023 16.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-06012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  06.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  16.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  16.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  16.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  17.01.2023

ჩამოსული
CN-GE-03012023 03.01.2023
14.01.2023 15.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-03012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  03.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  15.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  16.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  16.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  17.01.2023

ჩამოსული
HK-GE-03012023 03.01.2023
14.01.2023 15.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-03012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  03.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  15.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  16.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  16.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  17.01.2023

ჩამოსული
HK-GE-30122022 30.12.2022
10.01.2023 09.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-30122022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  30.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  09.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  10.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  11.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  12.01.2023

ჩამოსული
CN-GE-30122022 30.12.2022
10.01.2023 09.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-30122022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  30.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  09.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  10.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  11.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  12.01.2023

ჩამოსული
HK-GE-27122022 27.12.2022
10.01.2023 07.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-27122022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  27.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  07.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  09.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  09.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  11.01.2023

ჩამოსული
CN-GE-27122022 27.12.2022
10.01.2023 07.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-27122022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  27.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  07.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  09.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  09.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  11.01.2023

ჩამოსული
CN-GE-23122022 23.12.2022
07.01.2023 07.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-23122022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  23.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  07.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  09.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  09.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  11.01.2023

ჩამოსული
HK-GE-23122022 23.12.2022
07.01.2023 07.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-23122022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  23.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  07.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  09.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  09.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  11.01.2023

ჩამოსული
HK-GE-20122022 20.12.2022
03.01.2023 29.12.2022
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-20122022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  20.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  29.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  29.12.2022

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  29.12.2022

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  03.01.2023

ჩამოსული
CN-GE-20122022 20.12.2022
03.01.2023 29.12.2022
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-20122022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  20.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  29.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  29.12.2022

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  29.12.2022

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  03.01.2023

ჩამოსული
HK-GE-16122022 16.12.2022
27.12.2022 26.12.2022
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-16122022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  16.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  26.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  28.12.2022

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  28.12.2022

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  31.12.2022

ჩამოსული
CN-GE-16122022 16.12.2022
27.12.2022 26.12.2022
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-16122022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  16.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  26.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  28.12.2022

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  28.12.2022

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  31.12.2022

ჩამოსული
HK-GE-13122022 13.12.2022
30.12.2022 29.12.2022
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-13122022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  13.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  29.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  29.12.2022

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  29.12.2022

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  03.01.2023

ჩამოსული
CN-GE-13122022 13.12.2022
30.12.2022 29.12.2022
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-13122022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  13.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  29.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  29.12.2022

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  29.12.2022

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  03.01.2023

ჩამოსული
ჩამოსული
CN-GE-13012023 13.01.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
24.01.2023 22.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-13012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  13.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  22.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  23.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  23.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  24.01.2023

ჩამოსული
HK-GE-13012023 13.01.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
24.01.2023 22.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-13012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  13.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  22.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  23.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  23.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  24.01.2023

ჩამოსული
HK-GE-10012023 10.01.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
21.01.2023 16.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-10012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  10.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  16.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  17.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  17.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  18.01.2023

ჩამოსული
CN-GE-10012023 10.01.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
21.01.2023 16.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-10012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  10.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  16.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  17.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  17.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  18.01.2023

ჩამოსული
HK-GE-06012023 06.01.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
17.01.2023 16.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-06012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  06.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  16.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  16.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  16.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  17.01.2023

ჩამოსული
CN-GE-06012023 06.01.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
17.01.2023 16.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-06012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  06.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  16.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  16.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  16.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  17.01.2023

ჩამოსული
CN-GE-03012023 03.01.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
14.01.2023 15.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-03012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  03.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  15.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  16.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  16.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  17.01.2023

ჩამოსული
HK-GE-03012023 03.01.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
14.01.2023 15.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-03012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  03.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  15.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  16.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  16.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  17.01.2023

ჩამოსული
HK-GE-30122022 30.12.2022
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
10.01.2023 09.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-30122022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  30.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  09.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  10.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  11.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  12.01.2023

ჩამოსული
CN-GE-30122022 30.12.2022
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
10.01.2023 09.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-30122022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  30.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  09.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  10.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  11.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  12.01.2023

ჩამოსული
HK-GE-27122022 27.12.2022
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
10.01.2023 07.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-27122022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  27.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  07.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  09.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  09.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  11.01.2023

ჩამოსული
CN-GE-27122022 27.12.2022
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
10.01.2023 07.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-27122022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  27.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  07.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  09.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  09.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  11.01.2023

ჩამოსული
CN-GE-23122022 23.12.2022
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
07.01.2023 07.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-23122022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  23.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  07.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  09.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  09.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  11.01.2023

ჩამოსული
HK-GE-23122022 23.12.2022
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
07.01.2023 07.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-23122022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  23.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  07.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  09.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  09.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  11.01.2023

ჩამოსული
HK-GE-20122022 20.12.2022
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
03.01.2023 29.12.2022
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-20122022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  20.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  29.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  29.12.2022

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  29.12.2022

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  03.01.2023

ჩამოსული
CN-GE-20122022 20.12.2022
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
03.01.2023 29.12.2022
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-20122022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  20.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  29.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  29.12.2022

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  29.12.2022

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  03.01.2023

ჩამოსული
HK-GE-16122022 16.12.2022
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
27.12.2022 26.12.2022
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-16122022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  16.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  26.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  28.12.2022

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  28.12.2022

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  31.12.2022

ჩამოსული
CN-GE-16122022 16.12.2022
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
27.12.2022 26.12.2022
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-16122022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  16.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  26.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  28.12.2022

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  28.12.2022

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  31.12.2022

ჩამოსული
HK-GE-13122022 13.12.2022
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
30.12.2022 29.12.2022
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-13122022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  13.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  29.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  29.12.2022

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  29.12.2022

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  03.01.2023

ჩამოსული
CN-GE-13122022 13.12.2022
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
30.12.2022 29.12.2022
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-13122022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  13.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  29.12.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  29.12.2022

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  29.12.2022

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  03.01.2023

მოგწონთ საიტის ახალი დიზაინი?
გაქვთ შენიშვნები?