ფასები

როგორ მივიღო სტუდენტური ფასდაკლება? 

ფასდაკლების მისაღებად გაიარეთ რეგისტრაცია და გამოგზავნეთ: 

პირადობის მოწმობა

 • უნივერსიტეტის მიერ გაცემული ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ 
 • თქვენთვის მონიჭებული პირადი ოთახის IG ნომერი

გამოსაგზავნი მისამართია: students@inex.ge  

როგორ ითვლება ტრანსპორტირების ღირებულება?

ამერიკიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან, იტალიიდან, საბერძნეთიდან, კვიპროსიდან და თურქეთიდან ტრანსპორტირების ღირებულება ითვლება რეალური წონით. 

ჩინეთიდან ამანათები იგზავნება მოცულობითი ან რეალური წონით. თუ რეალური წონა მეტია მოცულობით წონაზე, ტრანსპორტირების საფასური იანგარიშება რეალური წონით, ხოლო თუ ამანათის მოცულობითი წონა მეტია რეალურ წონაზე, ტრანსპორტორების საფასური იანგარიშება მოცულობითი წონით. ჩინეთიდან საჰაერო გზით გადაზიდვის შემთხვევაში ამანათის შიგთავსიდან და შეფუთვიდან გამომდინარე, თუ კი იძლევა გადაფუთვის შესაძლებლობას, მოცულობითი წონის შემცირების მიზნით მოვახდენთ ტვირთის გადაფუთვას ან კონსოლიდირებას. ჩინეთიდან საზღვაო გადაზიდვისას გადაფუთვა არ ხდება.

 • დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, კვიპროსის, საბერძნეთისა და იტალიის  ამანათებზე მინიმალური წონა არის 200 გრ. 
 • თურქეთის, ამერიკისა და ჩინეთის ამანათებზე მინიმალური წონაა 100 გრ.
სტანდარტული ტარიფები
 • ამერიკა 8.5 USD
 • დიდი ბრიტანეთი 6.5 GBP
 • იტალია 4.5 EUR
 • საბერძნეთი 3.5 EUR
 • ჩინეთი 12.5 USD
 • გერმანია 8 EUR
 • თურქეთი 4 USD
 • კვიპროსი 2.5 EUR
სტუდენტური ტარიფი
 • ამერიკა 8 USD
 • დიდი ბრიტანეთი 6 GBP
 • იტალია 4 EUR
 • საბერძნეთი 3 EUR
 • ჩინეთი 12 USD
 • გერმანია 7.5 EUR
 • თურქეთი 3 USD
 • კვიპროსი 2.5 EUR
მომხმარებელთა საყურადღებოდ!

გთხოვთ, ამანათების გამოწერისას მაქსიმალურად ზუსტად მიუთითოთ ინექსის საიტზე მისამართების განყოფილებაში მოცემული ინფორმაცია.

იმ შემთხვევაში თუ საიტი არ გაძლევთ Address 2-ის მითითების შესაძლებლობას. თქვენი ოთახის ნომერი - IG ჩაწერეთ Address 1-ის ველში, მისამართის შემდგომ.

მაგალითად: Mango-ს ბერძნული საიტიდან გამოწერისას არ არის მოცემული Address 2-ის ველი, ამიტომ საჭიროა IG-ს მითითება Address 1-ის ველში.  სხვა შემთხვევაში რთულდება მომხმარებლის იდენტიფიკაცია და ამანათების ასახვა სისტემაში. 

გთხოვთ, მსგავსი პრინციპით მიუთითოთ მისამართი ყველა სხვა საიტზეც, სადაც არ არის Address 2-ის მითითების საშუალება.

ასევე, რეკომენდირებულია ამანათების წინასწარ დეკლარირება.

 

მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის!

მოგწონთ საიტის ახალი დიზაინი?
გაქვთ შენიშვნები?