რეისების განრიგი

ყველა რეისი ერთ სივრცეში

ტიპი რეისის ნომერი ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი განახლებადი ინფორმაცია სტატუსი
US-GE-31012023 31.01.2023
07.02.2023 ------
გამოგზავნილია
US-GE-31012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  31.01.2023

გამოგზავნილი
US-GE-27012023 27.01.2023
04.02.2023 ------
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები
US-GE-27012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  27.01.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  01.02.2023

გამოგზავნილი
US-GE-25012023 25.01.2023
04.02.2023 01.02.2023
ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები
US-GE-25012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  25.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  01.02.2023

ჩამოსული

ავიაკომპანიის მხრიდან შექმნილი შეფერხების გამო რეისი გადაიდო

updated 01.02.2023

US-GE-23012023 23.01.2023
04.02.2023 ------
გამოგზავნილია
US-GE-23012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  23.01.2023

გამოგზავნილი
US-GE-19012023 19.01.2023
26.01.2023 26.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-19012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  19.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  26.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  27.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  27.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  28.01.2023

ჩამოსული
US-GE-17012023 17.01.2023
27.01.2023 27.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-17012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  17.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  28.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  29.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  29.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  30.01.2023

ჩამოსული
US-GE-13012023 13.01.2023
24.01.2023 24.01.2023
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-13012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  13.01.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  22.01.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  22.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  22.01.2023

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  23.01.2023

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  24.01.2023

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  25.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  25.01.2023

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  26.01.2023

ჩამოსული
US-GE-10012023 10.01.2023
23.01.2023 23.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-10012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  10.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  23.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  24.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  24.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  25.01.2023

ჩამოსული
გამოგზავნილი
US-GE-31012023 31.01.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
07.02.2023 ------
გამოგზავნილია
US-GE-31012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  31.01.2023

გამოგზავნილი
US-GE-27012023 27.01.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
04.02.2023 ------
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები
US-GE-27012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  27.01.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  01.02.2023

ჩამოსული
US-GE-25012023 25.01.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
04.02.2023 01.02.2023
ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები
US-GE-25012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  25.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  01.02.2023

გამოგზავნილი

ავიაკომპანიის მხრიდან შექმნილი შეფერხების გამო რეისი გადაიდო

updated 01.02.2023

US-GE-23012023 23.01.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
04.02.2023 ------
გამოგზავნილია
US-GE-23012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  23.01.2023

ჩამოსული
US-GE-19012023 19.01.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
26.01.2023 26.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-19012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  19.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  26.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  27.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  27.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  28.01.2023

ჩამოსული
US-GE-17012023 17.01.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
27.01.2023 27.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-17012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  17.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  28.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  29.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  29.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  30.01.2023

ჩამოსული
US-GE-13012023 13.01.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
24.01.2023 24.01.2023
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-13012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  13.01.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  22.01.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  22.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  22.01.2023

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  23.01.2023

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  24.01.2023

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  25.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  25.01.2023

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  26.01.2023

ჩამოსული
US-GE-10012023 10.01.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
23.01.2023 23.01.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-10012023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  10.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  23.01.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  24.01.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  24.01.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  25.01.2023

მოგწონთ საიტის ახალი დიზაინი?
გაქვთ შენიშვნები?