რეისების განრიგი

ყველა რეისი ერთ სივრცეში

ტიპი რეისის ნომერი ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი განახლებადი ინფორმაცია სტატუსი
US-GE-23022024 23.02.2024
29.02.2024 ------
გამოგზავნილია
US-GE-23022024

ბოლო განახლება: 23.02.2024

 • გამოგზავნილია

  23.02.2024

გამოგზავნილი
US-GE-21022024 21.02.2024
29.02.2024 ------
გამოგზავნილია
US-GE-21022024

ბოლო განახლება: 21.02.2024

 • გამოგზავნილია

  21.02.2024

გამოგზავნილი
US-GE-19022024 19.02.2024
27.02.2024 24.02.2024
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე
US-GE-19022024

ბოლო განახლება: 25.02.2024

 • გამოგზავნილია

  19.02.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  24.02.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  25.02.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  25.02.2024

ჩამოსული
US-GE-16022024 16.02.2024
24.02.2024 24.02.2024
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე
US-GE-16022024

ბოლო განახლება: 25.02.2024

 • გამოგზავნილია

  16.02.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  24.02.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  25.02.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  25.02.2024

ჩამოსული
US-GE-14022024 14.02.2024
24.02.2024 24.02.2024
ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები
US-GE-14022024

ბოლო განახლება: 25.02.2024

 • გამოგზავნილია

  14.02.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  24.02.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  25.02.2024

ჩამოსული
US-GE-12022024 12.02.2024
17.02.2024 17.02.2024
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-12022024

ბოლო განახლება: 19.02.2024

 • გამოგზავნილია

  12.02.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  16.02.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  17.02.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  17.02.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  17.02.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  18.02.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  18.02.2024

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  19.02.2024

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  19.02.2024

ჩამოსული
US-GE-09022024 09.02.2024
20.02.2024 20.02.2024
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-09022024

ბოლო განახლება: 21.02.2024

 • გამოგზავნილია

  09.02.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  18.02.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  20.02.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.02.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.02.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  20.02.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  20.02.2024

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  21.02.2024

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  21.02.2024

ჩამოსული
გამოგზავნილი
US-GE-23022024 23.02.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
29.02.2024 ------
გამოგზავნილია
US-GE-23022024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  23.02.2024

გამოგზავნილი
US-GE-21022024 21.02.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
29.02.2024 ------
გამოგზავნილია
US-GE-21022024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  21.02.2024

ჩამოსული
US-GE-19022024 19.02.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
27.02.2024 24.02.2024
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე
US-GE-19022024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  19.02.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  24.02.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  25.02.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  25.02.2024

ჩამოსული
US-GE-16022024 16.02.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
24.02.2024 24.02.2024
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე
US-GE-16022024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  16.02.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  24.02.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  25.02.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  25.02.2024

ჩამოსული
US-GE-14022024 14.02.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
24.02.2024 24.02.2024
ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები
US-GE-14022024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  14.02.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  24.02.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  25.02.2024

ჩამოსული
US-GE-12022024 12.02.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
17.02.2024 17.02.2024
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-12022024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  12.02.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  16.02.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  17.02.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  17.02.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  17.02.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  18.02.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  18.02.2024

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  19.02.2024

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  19.02.2024

ჩამოსული
US-GE-09022024 09.02.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
20.02.2024 20.02.2024
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-09022024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  09.02.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  18.02.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  20.02.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.02.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.02.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  20.02.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  20.02.2024

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  21.02.2024

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  21.02.2024

news
mobineX Travel SIM მობილური ინტერნეტი ევროპაში ყველაზე იაფად

მიდიხარ სამოგზაუროდ? აიღე mobineX Travel SIM, შეარჩიე სასურველი პაკეტი და გამოიყენე უსწრაფესი მობილური ინტერნეტი მთელი ევროპის მასშტაბით ?
რეგისტრაციისასა გამოიყენე პრომო კოდი inexgeLOYALuser და მიიღე ფასდაკლება 

მოგწონთ საიტის ახალი დიზაინი?
გაქვთ შენიშვნები?