რეისების განრიგი

ყველა რეისი ერთ სივრცეში

ტიპი რეისის ნომერი ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი განახლებადი ინფორმაცია სტატუსი
US-GE-02102023 02.10.2023
------ ------
გამოგზავნილია
US-GE-02102023

ბოლო განახლება: 02.10.2023

 • გამოგზავნილია

  02.10.2023

გამოგზავნილი
US-GE-29092023 29.09.2023
05.10.2023 ------
გამოგზავნილია
US-GE-29092023

ბოლო განახლება: 29.09.2023

 • გამოგზავნილია

  29.09.2023

გამოგზავნილი
US-GE-27092023 27.09.2023
03.10.2023 ------
გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე
US-GE-27092023

ბოლო განახლება: 02.10.2023

 • გამოგზავნილია

  27.09.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  02.10.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  02.10.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  02.10.2023

გამოგზავნილი
US-GE-26092023 26.09.2023
03.10.2023 ------
გამოგზავნილია
US-GE-26092023

ბოლო განახლება: 26.09.2023

 • გამოგზავნილია

  26.09.2023

გამოგზავნილი
US-GE-25092023 25.09.2023
03.10.2023 ------
გამოგზავნილია
US-GE-25092023

ბოლო განახლება: 25.09.2023

 • გამოგზავნილია

  25.09.2023

გამოგზავნილი
US-GE-22092023 22.09.2023
27.09.2023 26.09.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-22092023

ბოლო განახლება: 28.09.2023

 • გამოგზავნილია

  22.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  26.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  27.09.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  27.09.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  28.09.2023

ჩამოსული
US-GE-20092023 20.09.2023
03.10.2023 ------
დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-20092023

ბოლო განახლება: 29.09.2023

 • გამოგზავნილია

  20.09.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  26.09.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  28.09.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  28.09.2023

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  29.09.2023

გამოგზავნილი
US-GE-18092023 18.09.2023
03.10.2023 ------
დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-18092023

ბოლო განახლება: 29.09.2023

 • გამოგზავნილია

  18.09.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  26.09.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  28.09.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  28.09.2023

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  29.09.2023

გამოგზავნილი
გამოგზავნილი
US-GE-02102023 02.10.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
------ ------
გამოგზავნილია
US-GE-02102023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  02.10.2023

გამოგზავნილი
US-GE-29092023 29.09.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
05.10.2023 ------
გამოგზავნილია
US-GE-29092023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  29.09.2023

გამოგზავნილი
US-GE-27092023 27.09.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
03.10.2023 ------
გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე
US-GE-27092023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  27.09.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  02.10.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  02.10.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  02.10.2023

გამოგზავნილი
US-GE-26092023 26.09.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
03.10.2023 ------
გამოგზავნილია
US-GE-26092023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  26.09.2023

გამოგზავნილი
US-GE-25092023 25.09.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
03.10.2023 ------
გამოგზავნილია
US-GE-25092023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  25.09.2023

ჩამოსული
US-GE-22092023 22.09.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
27.09.2023 26.09.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-22092023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  22.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  26.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  27.09.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  27.09.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  28.09.2023

გამოგზავნილი
US-GE-20092023 20.09.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
03.10.2023 ------
დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-20092023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  20.09.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  26.09.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  28.09.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  28.09.2023

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  29.09.2023

გამოგზავნილი
US-GE-18092023 18.09.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
03.10.2023 ------
დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-18092023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  18.09.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  26.09.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  28.09.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  28.09.2023

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  29.09.2023

მომხმარებელთა საყურადღებოდ!

გთხოვთ, ამანათების გამოწერისას მაქსიმალურად ზუსტად მიუთითოთ ინექსის საიტზე მისამართების განყოფილებაში მოცემული ინფორმაცია.

იმ შემთხვევაში თუ საიტი არ გაძლევთ Address 2-ის მითითების შესაძლებლობას. თქვენი ოთახის ნომერი - IG ჩაწერეთ Address 1-ის ველში, მისამართის შემდგომ.

მაგალითად: Mango-ს ბერძნული საიტიდან გამოწერისას არ არის მოცემული Address 2-ის ველი, ამიტომ საჭიროა IG-ს მითითება Address 1-ის ველში.  სხვა შემთხვევაში რთულდება მომხმარებლის იდენტიფიკაცია და ამანათების ასახვა სისტემაში. 

გთხოვთ, მსგავსი პრინციპით მიუთითოთ მისამართი ყველა სხვა საიტზეც, სადაც არ არის Address 2-ის მითითების საშუალება.

ასევე, რეკომენდირებულია ამანათების წინასწარ დეკლარირება.

 

მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის!

მოგწონთ საიტის ახალი დიზაინი?
გაქვთ შენიშვნები?