რეისების განრიგი

ყველა რეისი ერთ სივრცეში

ტიპი რეისის ნომერი ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი განახლებადი ინფორმაცია სტატუსი
US-GE-15092023 15.09.2023
26.09.2023 22.09.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-15092023

ბოლო განახლება: 27.09.2023

 • გამოგზავნილია

  15.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  22.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  25.09.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  26.09.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  27.09.2023

ჩამოსული
US-GE-13092023 13.09.2023
26.09.2023 22.09.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-13092023

ბოლო განახლება: 25.09.2023

 • გამოგზავნილია

  13.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  22.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  24.09.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  24.09.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  25.09.2023

ჩამოსული
US-GE-11092023 11.09.2023
26.09.2023 22.09.2023
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-11092023

ბოლო განახლება: 25.09.2023

 • გამოგზავნილია

  11.09.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  19.09.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.09.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  22.09.2023

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  22.09.2023

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  22.09.2023

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  24.09.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  24.09.2023

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  25.09.2023

ჩამოსული
US-GE-08092023 08.09.2023
19.09.2023 19.09.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-08092023

ბოლო განახლება: 21.09.2023

 • გამოგზავნილია

  08.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  19.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.09.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  20.09.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  21.09.2023

ჩამოსული
US-GE-07092023 07.09.2023
19.09.2023 19.09.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-07092023

ბოლო განახლება: 22.09.2023

 • გამოგზავნილია

  07.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  19.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.09.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  22.09.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  22.09.2023

ჩამოსული
US-GE-05092023 05.09.2023
19.09.2023 19.09.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-05092023

ბოლო განახლება: 21.09.2023

 • გამოგზავნილია

  05.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  19.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.09.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  20.09.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  21.09.2023

ჩამოსული
US-GE-01092023 01.09.2023
07.09.2023 06.09.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-01092023

ბოლო განახლება: 11.09.2023

 • გამოგზავნილია

  01.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  06.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  08.09.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  10.09.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  11.09.2023

ჩამოსული
US-GE-30082023 30.08.2023
07.09.2023 06.09.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-30082023

ბოლო განახლება: 09.09.2023

 • გამოგზავნილია

  30.08.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  06.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  08.09.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  08.09.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  09.09.2023

ჩამოსული
US-GE-28082023 28.08.2023
07.09.2023 06.09.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-28082023

ბოლო განახლება: 09.09.2023

 • გამოგზავნილია

  28.08.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  06.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  08.09.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  08.09.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  09.09.2023

ჩამოსული
US-GE-25082023 25.08.2023
29.08.2023 29.08.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-25082023

ბოლო განახლება: 01.09.2023

 • გამოგზავნილია

  25.08.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  29.08.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  30.08.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  30.08.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  01.09.2023

ჩამოსული
US-GE-23082023 23.08.2023
29.08.2023 29.08.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-23082023

ბოლო განახლება: 02.09.2023

 • გამოგზავნილია

  23.08.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  29.08.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  30.08.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  31.08.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  02.09.2023

ჩამოსული
US-GE-21082023 21.08.2023
29.08.2023 29.08.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-21082023

ბოლო განახლება: 01.09.2023

 • გამოგზავნილია

  21.08.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  29.08.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  30.08.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  30.08.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  01.09.2023

ჩამოსული
ჩამოსული
US-GE-15092023 15.09.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
26.09.2023 22.09.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-15092023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  15.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  22.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  25.09.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  26.09.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  27.09.2023

ჩამოსული
US-GE-13092023 13.09.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
26.09.2023 22.09.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-13092023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  13.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  22.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  24.09.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  24.09.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  25.09.2023

ჩამოსული
US-GE-11092023 11.09.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
26.09.2023 22.09.2023
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-11092023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  11.09.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  19.09.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.09.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  22.09.2023

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  22.09.2023

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  22.09.2023

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  24.09.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  24.09.2023

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  25.09.2023

ჩამოსული
US-GE-08092023 08.09.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
19.09.2023 19.09.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-08092023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  08.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  19.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.09.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  20.09.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  21.09.2023

ჩამოსული
US-GE-07092023 07.09.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
19.09.2023 19.09.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-07092023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  07.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  19.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.09.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  22.09.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  22.09.2023

ჩამოსული
US-GE-05092023 05.09.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
19.09.2023 19.09.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-05092023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  05.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  19.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.09.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  20.09.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  21.09.2023

ჩამოსული
US-GE-01092023 01.09.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
07.09.2023 06.09.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-01092023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  01.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  06.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  08.09.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  10.09.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  11.09.2023

ჩამოსული
US-GE-30082023 30.08.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
07.09.2023 06.09.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-30082023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  30.08.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  06.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  08.09.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  08.09.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  09.09.2023

ჩამოსული
US-GE-28082023 28.08.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
07.09.2023 06.09.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-28082023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  28.08.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  06.09.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  08.09.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  08.09.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  09.09.2023

ჩამოსული
US-GE-25082023 25.08.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
29.08.2023 29.08.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-25082023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  25.08.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  29.08.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  30.08.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  30.08.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  01.09.2023

ჩამოსული
US-GE-23082023 23.08.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
29.08.2023 29.08.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-23082023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  23.08.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  29.08.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  30.08.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  31.08.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  02.09.2023

ჩამოსული
US-GE-21082023 21.08.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
29.08.2023 29.08.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-21082023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  21.08.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  29.08.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  30.08.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  30.08.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  01.09.2023

მომხმარებელთა საყურადღებოდ!

გთხოვთ, ამანათების გამოწერისას მაქსიმალურად ზუსტად მიუთითოთ ინექსის საიტზე მისამართების განყოფილებაში მოცემული ინფორმაცია.

იმ შემთხვევაში თუ საიტი არ გაძლევთ Address 2-ის მითითების შესაძლებლობას. თქვენი ოთახის ნომერი - IG ჩაწერეთ Address 1-ის ველში, მისამართის შემდგომ.

მაგალითად: Mango-ს ბერძნული საიტიდან გამოწერისას არ არის მოცემული Address 2-ის ველი, ამიტომ საჭიროა IG-ს მითითება Address 1-ის ველში.  სხვა შემთხვევაში რთულდება მომხმარებლის იდენტიფიკაცია და ამანათების ასახვა სისტემაში. 

გთხოვთ, მსგავსი პრინციპით მიუთითოთ მისამართი ყველა სხვა საიტზეც, სადაც არ არის Address 2-ის მითითების საშუალება.

ასევე, რეკომენდირებულია ამანათების წინასწარ დეკლარირება.

 

მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის!

მოგწონთ საიტის ახალი დიზაინი?
გაქვთ შენიშვნები?