ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

რეისების განრიგი

ყველა რეისი ერთ სივრცეში

ტიპი რეისის ნომერი ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი განახლებადი ინფორმაცია სტატუსი
UK-GE-30112022 30.11.2022
04.12.2022 ------
გამოგზავნილია
UK-GE-30112022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  30.11.2022

გამოგზავნილი
UK-GE-28112022 28.11.2022
06.12.2022 ------
გამოგზავნილია
UK-GE-28112022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  28.11.2022

გამოგზავნილი
UK-GE-26112022 26.11.2022
03.12.2022 ------
გამოგზავნილია
UK-GE-26112022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  26.11.2022

გამოგზავნილი
UK-GE-24112022 24.11.2022
01.12.2022 02.12.2022
ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები
UK-GE-24112022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  24.11.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  02.12.2022

ჩამოსული
UK-GE-22112022 22.11.2022
01.12.2022 02.12.2022
ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები
UK-GE-22112022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  22.11.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  02.12.2022

ჩამოსული
UK-GE-19112022 19.11.2022
24.11.2022 02.12.2022
ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები
UK-GE-19112022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  19.11.2022

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  25.11.2022

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  30.11.2022

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  01.12.2022

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  02.12.2022

ჩამოსული
UK-GE-17112022 17.11.2022
23.11.2022 23.11.2022
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
UK-GE-17112022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  17.11.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  23.11.2022

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  30.11.2022

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  01.12.2022

ჩამოსული
UK-GE-16112022 16.11.2022
28.11.2022 29.11.2022
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები
UK-GE-16112022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  16.11.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  29.11.2022

ჩამოსული
UK-GE-13112022 13.11.2022
28.11.2022 29.11.2022
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები
UK-GE-13112022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  13.11.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  29.11.2022

ჩამოსული
UK-GE-11112022 11.11.2022
22.11.2022 22.11.2022
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
UK-GE-11112022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  11.11.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  22.11.2022

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  30.11.2022

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  01.12.2022

ჩამოსული
UK-GE-07112022 07.11.2022
24.11.2022 26.11.2022
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
UK-GE-07112022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  07.11.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  26.11.2022

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  30.11.2022

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  01.12.2022

ჩამოსული
UK-GE-22102022 22.10.2022
06.11.2022 ------
დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
UK-GE-22102022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  22.10.2022

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  05.11.2022

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  05.11.2022

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  05.11.2022

გამოგზავნილი
გამოგზავნილი
UK-GE-30112022 30.11.2022
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
04.12.2022 ------
გამოგზავნილია
UK-GE-30112022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  30.11.2022

გამოგზავნილი
UK-GE-28112022 28.11.2022
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
06.12.2022 ------
გამოგზავნილია
UK-GE-28112022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  28.11.2022

გამოგზავნილი
UK-GE-26112022 26.11.2022
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
03.12.2022 ------
გამოგზავნილია
UK-GE-26112022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  26.11.2022

ჩამოსული
UK-GE-24112022 24.11.2022
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
01.12.2022 02.12.2022
ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები
UK-GE-24112022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  24.11.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  02.12.2022

ჩამოსული
UK-GE-22112022 22.11.2022
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
01.12.2022 02.12.2022
ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები
UK-GE-22112022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  22.11.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  02.12.2022

ჩამოსული
UK-GE-19112022 19.11.2022
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
24.11.2022 02.12.2022
ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები
UK-GE-19112022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  19.11.2022

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  25.11.2022

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  30.11.2022

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  01.12.2022

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  02.12.2022

ჩამოსული
UK-GE-17112022 17.11.2022
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
23.11.2022 23.11.2022
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
UK-GE-17112022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  17.11.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  23.11.2022

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  30.11.2022

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  01.12.2022

ჩამოსული
UK-GE-16112022 16.11.2022
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
28.11.2022 29.11.2022
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები
UK-GE-16112022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  16.11.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  29.11.2022

ჩამოსული
UK-GE-13112022 13.11.2022
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
28.11.2022 29.11.2022
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები
UK-GE-13112022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  13.11.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  29.11.2022

ჩამოსული
UK-GE-11112022 11.11.2022
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
22.11.2022 22.11.2022
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
UK-GE-11112022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  11.11.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  22.11.2022

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  30.11.2022

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  01.12.2022

ჩამოსული
UK-GE-07112022 07.11.2022
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
24.11.2022 26.11.2022
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
UK-GE-07112022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  07.11.2022

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  26.11.2022

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  30.11.2022

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  01.12.2022

გამოგზავნილი
UK-GE-22102022 22.10.2022
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
06.11.2022 ------
დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
UK-GE-22102022

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  22.10.2022

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  05.11.2022

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  05.11.2022

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  05.11.2022

მოგწონთ საიტის ახალი დიზაინი?
გაქვთ შენიშვნები?