რეისების განრიგი

ყველა რეისი ერთ სივრცეში

ტიპი რეისის ნომერი ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი განახლებადი ინფორმაცია სტატუსი
GR-GE-19052023 19.05.2023
23.05.2023 22.05.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-19052023

ბოლო განახლება: 22.05.2023

 • გამოგზავნილია

  19.05.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  22.05.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  22.05.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  22.05.2023

ჩამოსული
GR-GE-15052023 15.05.2023
19.05.2023 19.05.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-15052023

ბოლო განახლება: 19.05.2023

 • გამოგზავნილია

  15.05.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  19.05.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  19.05.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  19.05.2023

ჩამოსული
GR-GE-12052023 12.05.2023
16.05.2023 16.05.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-12052023

ბოლო განახლება: 18.05.2023

 • გამოგზავნილია

  12.05.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  16.05.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  17.05.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  17.05.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  18.05.2023

ჩამოსული
GR-GE-08052023 08.05.2023
12.05.2023 12.05.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-08052023

ბოლო განახლება: 13.05.2023

 • გამოგზავნილია

  08.05.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  12.05.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  12.05.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  13.05.2023

ჩამოსული
GR-GE-05052023 05.05.2023
09.05.2023 08.05.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-05052023

ბოლო განახლება: 09.05.2023

 • გამოგზავნილია

  05.05.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  08.05.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  08.05.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  09.05.2023

ჩამოსული
GR-GE-02052023 02.05.2023
06.05.2023 05.05.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-02052023

ბოლო განახლება: 05.05.2023

 • გამოგზავნილია

  02.05.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  05.05.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  05.05.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  05.05.2023

ჩამოსული
GR-GE-28042023 28.04.2023
02.05.2023 02.05.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-28042023

ბოლო განახლება: 03.05.2023

 • გამოგზავნილია

  28.04.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  02.05.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  02.05.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  03.05.2023

ჩამოსული
GR-GE-24042023 24.04.2023
28.04.2023 27.04.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-24042023

ბოლო განახლება: 28.04.2023

 • გამოგზავნილია

  24.04.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  27.04.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  27.04.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  28.04.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  28.04.2023

ჩამოსული
GR-GE-21042023 21.04.2023
25.04.2023 25.04.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-21042023

ბოლო განახლება: 26.04.2023

 • გამოგზავნილია

  21.04.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  25.04.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  25.04.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  26.04.2023

ჩამოსული
ჩამოსული
GR-GE-19052023 19.05.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
23.05.2023 22.05.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-19052023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  19.05.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  22.05.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  22.05.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  22.05.2023

ჩამოსული
GR-GE-15052023 15.05.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
19.05.2023 19.05.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-15052023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  15.05.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  19.05.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  19.05.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  19.05.2023

ჩამოსული
GR-GE-12052023 12.05.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
16.05.2023 16.05.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-12052023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  12.05.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  16.05.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  17.05.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  17.05.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  18.05.2023

ჩამოსული
GR-GE-08052023 08.05.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
12.05.2023 12.05.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-08052023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  08.05.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  12.05.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  12.05.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  13.05.2023

ჩამოსული
GR-GE-05052023 05.05.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
09.05.2023 08.05.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-05052023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  05.05.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  08.05.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  08.05.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  09.05.2023

ჩამოსული
GR-GE-02052023 02.05.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
06.05.2023 05.05.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-02052023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  02.05.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  05.05.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  05.05.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  05.05.2023

ჩამოსული
GR-GE-28042023 28.04.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
02.05.2023 02.05.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-28042023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  28.04.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  02.05.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  02.05.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  03.05.2023

ჩამოსული
GR-GE-24042023 24.04.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
28.04.2023 27.04.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-24042023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  24.04.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  27.04.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  27.04.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  28.04.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  28.04.2023

ჩამოსული
GR-GE-21042023 21.04.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
25.04.2023 25.04.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-21042023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  21.04.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  25.04.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  25.04.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  26.04.2023

ინექს გრუპი Glovo-ზე!

სიახლე, თბილისის მასშტაბით ინექს გრუპის ამანათების გამოძახება უკვე Glovo-ს აპლიკაციითაც შეგიძლიათ!

შეუკვეთე ამანათები Glovo-ს და მიიღე უმოკლედ დროში შენს მისამართზე!

სერვისით სარგებლობისთვის აუცილებელია ოთახის ნომერისა (IG) და ამანათების თრექინგ კოდების კომენტარის ველში მითითება. 

ამანათის გამოსაძახებლად ეწვიეთ ბმულს: https://bit.ly/3WM9HUU

 

აღნიშნული სერვისით სარგებლობისთვის წინასწარ გადაიხადე ამანათის ტრანსპორტირების ღირებულება. 

გაითვალისწინე, Glovo-ს საკურიერო მომსახურებით ვერ ისარგებლებ განსაბაჟებელი და მსხვრევადი ნივთის შემცველი ამანათების შემთხვევაში. 

მოგწონთ საიტის ახალი დიზაინი?
გაქვთ შენიშვნები?