რეისების განრიგი

ყველა რეისი ერთ სივრცეში

ტიპი რეისის ნომერი ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი განახლებადი ინფორმაცია სტატუსი
GR-GE-02052024 02.05.2024
09.05.2024 07.05.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-02052024

ბოლო განახლება: 09.05.2024

 • გამოგზავნილია

  02.05.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  07.05.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  09.05.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  09.05.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  09.05.2024

ჩამოსული
GR-GE-02052024 02.05.2024
09.05.2024 07.05.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-02052024

ბოლო განახლება: 08.05.2024

 • გამოგზავნილია

  02.05.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  07.05.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  08.05.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  08.05.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  08.05.2024

ჩამოსული
GR-GE-29042024 29.04.2024
04.05.2024 02.05.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-29042024

ბოლო განახლება: 03.05.2024

 • გამოგზავნილია

  29.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  02.05.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  03.05.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  03.05.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  03.05.2024

ჩამოსული
GR-GE-26042024 26.04.2024
01.05.2024 29.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-26042024

ბოლო განახლება: 02.05.2024

 • გამოგზავნილია

  26.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  29.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  02.05.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  02.05.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  02.05.2024

ჩამოსული
GR-GE-26042024 26.04.2024
01.05.2024 30.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-26042024

ბოლო განახლება: 01.05.2024

 • გამოგზავნილია

  26.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  30.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  01.05.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  01.05.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  01.05.2024

ჩამოსული
GR-GE-22042024 22.04.2024
27.04.2024 26.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-22042024

ბოლო განახლება: 26.04.2024

 • გამოგზავნილია

  22.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  26.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  26.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  26.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  26.04.2024

ჩამოსული
GR-GE-19042024 19.04.2024
24.04.2024 25.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-19042024

ბოლო განახლება: 26.04.2024

 • გამოგზავნილია

  19.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  25.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  26.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  26.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  26.04.2024

ჩამოსული
GR-GE-18042024 18.04.2024
24.04.2024 25.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-18042024

ბოლო განახლება: 26.04.2024

 • გამოგზავნილია

  18.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  25.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  25.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  25.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  26.04.2024

ჩამოსული
GR-GE-15042024 15.04.2024
20.04.2024 19.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-15042024

ბოლო განახლება: 20.04.2024

 • გამოგზავნილია

  15.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  19.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  20.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  20.04.2024

ჩამოსული
GR-GE-12042024 12.04.2024
18.04.2024 15.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-12042024

ბოლო განახლება: 16.04.2024

 • გამოგზავნილია

  12.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  15.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  16.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  16.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  16.04.2024

ჩამოსული
GR-GE-12042024 12.04.2024
18.04.2024 17.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-12042024

ბოლო განახლება: 17.04.2024

 • გამოგზავნილია

  12.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  17.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  17.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  17.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  17.04.2024

ჩამოსული
GR-GE-08042024 08.04.2024
14.04.2024 13.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-08042024

ბოლო განახლება: 13.04.2024

 • გამოგზავნილია

  08.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  13.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  13.04.2024

ჩამოსული
ჩამოსული
GR-GE-02052024 02.05.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
09.05.2024 07.05.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-02052024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  02.05.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  07.05.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  09.05.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  09.05.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  09.05.2024

ჩამოსული
GR-GE-02052024 02.05.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
09.05.2024 07.05.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-02052024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  02.05.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  07.05.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  08.05.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  08.05.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  08.05.2024

ჩამოსული
GR-GE-29042024 29.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
04.05.2024 02.05.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-29042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  29.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  02.05.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  03.05.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  03.05.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  03.05.2024

ჩამოსული
GR-GE-26042024 26.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
01.05.2024 29.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-26042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  26.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  29.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  02.05.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  02.05.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  02.05.2024

ჩამოსული
GR-GE-26042024 26.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
01.05.2024 30.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-26042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  26.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  30.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  01.05.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  01.05.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  01.05.2024

ჩამოსული
GR-GE-22042024 22.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
27.04.2024 26.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-22042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  22.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  26.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  26.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  26.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  26.04.2024

ჩამოსული
GR-GE-19042024 19.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
24.04.2024 25.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-19042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  19.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  25.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  26.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  26.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  26.04.2024

ჩამოსული
GR-GE-18042024 18.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
24.04.2024 25.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-18042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  18.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  25.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  25.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  25.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  26.04.2024

ჩამოსული
GR-GE-15042024 15.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
20.04.2024 19.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-15042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  15.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  19.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  20.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  20.04.2024

ჩამოსული
GR-GE-12042024 12.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
18.04.2024 15.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-12042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  12.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  15.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  16.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  16.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  16.04.2024

ჩამოსული
GR-GE-12042024 12.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
18.04.2024 17.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-12042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  12.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  17.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  17.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  17.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  17.04.2024

ჩამოსული
GR-GE-08042024 08.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
14.04.2024 13.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-08042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  08.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  13.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  13.04.2024

news
სასიამოვნო სიახლე!

ინექს გრუპი საქართველოს მასშტაბით შიდა გზავნილებს იწყებს!

გააგზავნეთ ამანათები ნებისმიერ ქალაქსა და რაიონულ ცენტრში ექსკლუზიურ ფასად!

თუ სარგებლობთ ინექს გრუპის ონლაინ ამანათების სერვისით, თქვენთვის სპეციალური ტარიფებია!

დეტალები იხილეთ

მოგწონთ საიტის ახალი დიზაინი?
გაქვთ შენიშვნები?