ელ.ფოსტა
info@inex.ge
დაგვირეკეთ
(+995 32) 249 26 26

ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-25012022 25.01.2022 02.02.2022 --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-25 17:00:53
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-21012022 21.01.2022 26.01.2022 --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-21 18:45:08
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-18012022 18.01.2022 26.01.2022 --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-18 20:25:08
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-14012022 14.01.2022 19.01.2022 19.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-14 23:53:27
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-19 13:23:58
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-21 10:17:31
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-22 10:02:27
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-11012022 11.01.2022 19.01.2022 19.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-12 10:50:19
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-19 13:23:36
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-20 09:18:57
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-21 10:13:42
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-70870184 07.01.2022 12.01.2022 12.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-11 12:51:38
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-12 10:01:49
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-12 19:41:36
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-14 10:20:08
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ამერიკა US-GE-70023691 04.01.2022 12.01.2022 12.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-11 12:51:47
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-12 10:01:01
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-12 19:40:53
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-14 10:20:22

არქივში ჩანაწერები არ მოიძებნა

ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-25012022 25.01.2022 04.02.2022 --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-25 00:00:42
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-25012022 25.01.2022 04.02.2022 --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-25 00:00:55
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-21012022 21.01.2022 31.01.2022 --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-21 00:26:18
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-21012022 21.01.2022 31.01.2022 --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-21 00:26:39
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-18012022 18.01.2022 28.01.2022 --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-18 06:39:02
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-18012022 18.01.2022 28.01.2022 --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-18 06:39:42
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-14012022 14.01.2022 24.01.2022 23.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-14 00:12:17
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 1 დღით ადრე 2022-01-23 16:21:08
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-24 16:54:43
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-25 13:12:52
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-14012022 14.01.2022 24.01.2022 23.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-14 00:13:01
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 1 დღით ადრე 2022-01-23 16:21:18
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-24 16:54:50
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-25 13:12:42
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-71200956 11.01.2022 21.01.2022 19.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-11 14:01:09
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 2 დღით ადრე 2022-01-19 10:33:12
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-20 09:19:44
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-21 10:16:42
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-71135018 11.01.2022 21.01.2022 19.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-11 14:01:39
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 2 დღით ადრე. 2022-01-19 10:32:19
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-20 09:19:26
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-21 10:16:21
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-70645255 07.01.2022 17.01.2022 15.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-11 13:47:47
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 2 დღით ადრე 2022-01-15 12:37:42
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-15 18:30:11
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-16 14:37:43
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-70596995 07.01.2022 17.01.2022 15.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-11 13:53:15
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 2 დღით ადრე 2022-01-15 12:39:23
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-15 18:30:53
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-16 14:37:24
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი-HK HK-GE-69756003 31.12.2021 12.01.2022 12.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-11 13:05:42
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-12 14:44:53
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-13 16:49:25
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-14 15:11:14
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
ჩინეთი CN-GE-69686296 31.12.2021 12.01.2022 08.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-11 13:11:42
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები რეისი გაიყო 2022-01-11 13:11:43
გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-11 13:26:48
დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-11 13:28:11
ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-12 14:51:23
გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-13 16:48:52
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-14 15:12:18

არქივში ჩანაწერები არ მოიძებნა

ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
დიდი ბრიტანეთი UK-GE-25012022 25.01.2022 31.01.2022 --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-25 12:57:31
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
დიდი ბრიტანეთი UK-GE-18012022 18.01.2022 24.01.2022 23.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-18 14:04:33
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 1 დღით ადრე 2022-01-23 10:53:41
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-24 16:54:29
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-25 13:13:05
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
დიდი ბრიტანეთი UK-GE-70486997 11.01.2022 17.01.2022 17.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-11 16:17:13
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-17 12:05:28
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-17 21:13:38
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-18 14:55:37
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
დიდი ბრიტანეთი UK-GE-69527344 03.01.2022 10.01.2022 10.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-11 12:50:48
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-11 12:50:51
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-11 12:50:55

არქივში ჩანაწერები არ მოიძებნა

ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
თურქეთი TK-GE-21012022 21.01.2022 26.01.2022 --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-21 12:57:05
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
თურქეთი TK-GE-18012022 18.01.2022 21.01.2022 21.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-18 13:05:27
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-21 10:27:55
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-21 19:02:04
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-22 19:20:54
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
თურქეთი TK-GE-13012022 13.01.2022 16.01.2022 18.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-13 18:08:19
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-18 10:08:49
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-18 16:57:52
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-19 16:56:17
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
თურქეთი TK-GE-69897563 06.01.2022 09.01.2022 09.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-11 13:44:13
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-11 13:44:16
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-11 13:44:20
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-11 13:44:24

არქივში ჩანაწერები არ მოიძებნა

ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
საბერძნეთი GR-GE-24012022 24.01.2022 28.01.2022 --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-24 10:08:12
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
საბერძნეთი GR-GE-21012022 21.01.2022 25.01.2022 25.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-21 09:42:26
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-25 09:59:37
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-25 13:10:57
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-25 16:56:13
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
საბერძნეთი GR-GE-17012022 17.01.2022 22.01.2022 22.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-17 09:49:59
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-22 10:03:27
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-22 14:02:42
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-22 19:21:27
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
საბერძნეთი GR-GE-14012022 14.01.2022 18.01.2022 18.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-14 10:05:06
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-18 11:33:46
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-18 19:07:30
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-19 10:35:26
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
საბერძნეთი GR-GE-70908824 10.01.2022 14.01.2022 13.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-11 13:58:08
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა 1 დღით ადრე 2022-01-13 11:55:54
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-13 13:30:56
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-13 16:47:19
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
საბერძნეთი GR-GE-70739950 07.01.2022 14.01.2022 12.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია რეისი იგვიანებს 2022-01-11 13:56:10
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები ჩამოვიდა ვადაზე ადრე 2022-01-12 12:46:15
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-12 16:35:07
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-12 16:35:17
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
საბერძნეთი GR-GE-70234755 03.01.2022 07.01.2022 08.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-11 13:42:22
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-11 13:42:26
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-11 13:42:30
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-11 13:42:43

არქივში ჩანაწერები არ მოიძებნა

ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
იტალია - ბარი -1- IT-GE-25012022 25.01.2022 -- --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-25 13:04:44
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
იტალია - ბარი -1- IT-GE-15012022 15.01.2022 21.01.2022 21.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-15 13:58:59
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-21 14:09:35
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-21 19:02:48
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-22 10:04:25
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
იტალია - ბარი -1- IT-GE-68310691 29.12.2021 05.01.2022 06.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-11 14:08:27
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-11 14:08:31
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-11 14:08:35
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-11 14:08:39

არქივში ჩანაწერები არ მოიძებნა

ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
გერმანია DE-GE-24012022 24.01.2022 30.01.2022 --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-24 15:14:35
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
გერმანია DE-GE-17012022 17.01.2022 23.01.2022 23.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-17 11:32:48
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-23 10:55:13
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-23 17:19:47
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-24 10:24:58
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
გერმანია DE-GE-70327861 10.01.2022 16.01.2022 17.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-11 14:00:12
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-17 10:36:59
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-17 16:16:51
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-17 20:28:08
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
გერმანია DE-GE-69958547 03.01.2022 09.01.2022 09.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-11 13:40:56
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-11 13:41:00
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-11 13:41:05
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-11 13:41:11

არქივში ჩანაწერები არ მოიძებნა

ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
კვიპროსი CY-GE-23012022 23.01.2022 06.02.2022 --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-23 22:12:51
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
კვიპროსი CY-GE-18012022 18.01.2022 01.02.2022 --
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-18 13:16:04
ტიპი ქვეყანა რეისის № გამოგზავნის თარ. ჩამოსვლის სავარაუდო თარ. ჩამოსვლის რეალური თარ.
კვიპროსი CY-GE-68564066 03.01.2022 22.01.2022 22.01.2022
სტატუსი კომენტარი განახლდა
გამოგზავნილია 2022-01-11 14:04:00
ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები 2022-01-22 10:05:04
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება 2022-01-22 14:41:23
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება 2022-01-22 19:22:46

არქივში ჩანაწერები არ მოიძებნა